Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái

 
A projekt címe: Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00002

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:  79 999 620 forint

A projektzárás időpontja: 2029. április 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00002 azonosító számú, ”Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái” című projekt keretében, közel 80 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével dolgozza ki a 20212027-ig tartó fejlesztési ciklus több alapdokumentumát.

 
A 202127-es Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak (ERFA rendelet 11. cikk) felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. A 200713-as Uniós programozási időszak előkészítéséhez Veszprém integrált városfejlesztési stratégiát, illetve egyéb programjait, stratégiáit az eltelt tizennégy év gazdasági-társadalmi változásai és az Európai Unió részletesebbé váló szakpolitikai megközelítései miatt a 202127-es Uniós ciklus előkészítéséhez szükséges felülvizsgálni, hogy azok struktúrája és tartalma összhangba kerülhessen az érvényes európai és hazai szakpolitikai keretekkel.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálataként új Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS), illetve TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) készíttettünk. A TOP Plusz 1.3-1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” felhívásban foglaltak szerint a pályázat benyújtásához elengedhetetlen két alapdokumentumot a HÉTFA Elemző Központ Kft. dolgozta ki.

A projektben megtörténik majd az FVS a 2022. évi népszámlálás adataival való felülvizsgálata, illetve a városi zöld keretrendszer, a digitális akcióterv, a teljes FVS megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell kidolgozása.

Emellett a választható tevékenységek keretében az alábbi integrált stratégiákat készíti el Veszprém város önkormányzata:

- Települési Helyi Esélyegyenlőségi Program komplex felülvizsgálata, módosítása a több évre szóló Egészségfejlesztési tervvel kiegészítetten

- Veszprém Smart City stratégiája – okosváros-stratégia elkészítése (helyzetelemzéssel, célkitűzések meghatározásával, beavatkozások rögzítésével, ill. pénzügyi tervvel, monitoring rendszerrel és a megvalósítás intézményi kereteinek vizsgálatával) olyan átfogó célrendszerrel és beavatkozási eszközkészlettel, amely segíti az okosváros-célkitűzések elérését

- Az okosváros funkció okos mobilitás alrendszerének fejlesztését segítendő készülne el Veszprém város úthálózatának felmérése – mobil térképező rendszerrel – egy komplex útügyi nyilvántartó rendszer létrehozása érdekében

- Ugyancsak az okosváros funció megvalósulásában lehet nagy szerepe a Veszprém város teljes közigazgatási területére vonatkozó légifotók elkészítésének, georeferált, ortoretifikált képek mozaikolásával előállított digitális térképekkel.

A mobil térképező rendszeres útügyi nyilvántartó és az ortofotó rendszerek a zöld és digitális átálláshoz szükséges felmérések komoly részét alkotják, illetve a városi zöld menetrend készítéséhez is alapul szolgálhatnak.

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007