Közgyűlési meghívó (2011.03.31.) Nyomtatás

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: KOZP/33-3/2011.

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2011. március 31-én 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

Napirend előtt:

  • "A hónap sikertörténete": Iparis diákok aranyérme az „Audi Kreaktivity” technikai versenyen
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2011.03.31.)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkezés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

 

1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:       Porga Gyula polgármester és dr. Mohos Gábor aljegyző

2.) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 22/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:       Brányi Mária alpolgármester

3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:       Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

4.) A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:       Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

5.) Veszprém, Kistó utca, a belső útgyűrű és az Ipar utca által határolt tömbben elhelyezkedő 1954 hrsz-ú Unilever telephelyét, 1951 hrsz-ú erdőterületet, 1950/2 hrsz-ú közlekedési és gazdasági-ipari besorolású területet érintő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó:       Horváth Gábor városi főépítész

6.) Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról szóló új rendelet alkotása
Előadó:       Horváth Gábor városi főépítész

7.)
A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági  programja 2011-2014.
B.) Befektetés-ösztönzési stratégia jóváhagyása
Előadó:       Porga Gyula polgármester

8.) A veszprémi 0231/8 hrsz-ú külterületi ingatlan – reptér melletti terület – megvásárlása ipari célú hasznosítás érdekében
Előadó:       Porga Gyula polgármester

9.)
A.)     Együttműködési megállapodás megkötése az MKB Veszprém KC-vel
B.) Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprém Barabás KC-vel
C.)   Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprémi Foci Centrum Sport Kft-vel
D.)  Együttműködési megállapodás módosítása a Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás SE-vel
E.)  Együttműködési megállapodás módosítása a Veszprémi Egyetem SC-vel
F.)  Együttműködési megállapodás módosítása a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal

Előadó:       Porga Gyula polgármester

10.) Veszprém Megyei Jogú Város jegyzői munkakörére kiírt pályázat elbírálása
Előadó:       Porga Gyula polgármester

11.) A városi kiemelt fesztiválok 2011. évi költségvetési támogatása, szándéknyilatkozat a 2012., 2013. és a 2014. évi kiemelt fesztiválok támogatásáról
Előadó:       Porga Gyula polgármester

12.) Pályázatok benyújtása környezeti nevelési témanapok támogatására a KEOP-2011-6.1.0/A „A fenntarthatóságra nevelés programsorozat” c. pályázatra

„A” Hozzájárulás a Deák Ferenc Általános Iskola KEOP-2011-  6.1.0/A komponensű pályázatának benyújtásához (ökoiskolák részvételével)

„B” A KEOP-2011-6.1.0/A pályázat benyújtása (a nem ökoiskolák részére)

Előadó:       Brányi Mária alpolgármester

13.) A „Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében” című kiemelt projekt fenntartásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előadó:       Brányi Mária alpolgármester

14.) Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesülettel kötött Támogatási Szerződés megszűntetése
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

15.) Előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás közvilágítási célú villamos energia beszerzéséhez
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

16.) Döntés a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez nyújtott kezességvállalás meghosszabbításáról
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

17.) A Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő közhasznúsági szerződés jóváhagyása
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

18.) A Veszprém Városi Idősügyi Tanács létrehozása
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

19.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

20.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány közötti támogatási szerződés megkötése
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

21.) Megállapodás a Civil Ház program működésének biztosítására
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

22.) Döntés a 2011. évi Veszprémi Civil Nap támogatásáról
Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

23.)
A.)  A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
B.)  A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel a köztemetők működtetésére kötött támogatási megállapodás módosítása

Előadó:       Némedi Lajos alpolgármester

24.) Költségvetési szervek Alapító Okiratainak módosítása
Előadó:       dr. Mohos Gábor aljegyző

25.)
A.)  Tájékoztató a Veszprém városban elhelyezett Infopontok   helyzetéről
B.)  Javaslat az Infopontok jövőjére

Előadó:       Brányi Mária alpolgármester

26.) Hozzájárulás a Lovassy Tehetségpont megalakításához és regisztrációjához
Előadó:       Halmay György az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

27.) Az „Év Veszprémi Polgárőre” díj adományozása (zárt ülés)
Előadó:       Porga Gyula polgármester

28.) Az „Év Veszprémi Rendőre” díj adományozása (zárt ülés)
Előadó:       Porga Gyula polgármester

29.) Az „Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozása (zárt ülés)
Előadó:       Porga Gyula polgármester

30.) Fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előadó:       dr. Mohos Gábor aljegyző

31.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Veszprém, 2011. március 25.


Porga Gyula
polgármester

 

 

 

Közgyűlési jegyzőkönyv 2011.03.31. (641.95 kB)

A zárt ülésen hozott döntések határozatai (16.67 kB)