Problémák és fejlesztések

Halmay György, Mihalovics Péter tartott lakossági fórumot csütörtökön este a Dózsa városrészben. Porga Gyula a városrész szívesen látott vendégeként, képviselőtársai meghívására vett rész a beszélgetésen.

Halmay György, Mihalovics Péter tartott lakossági fórumot csütörtökön este a Dózsa városrészben.

A családias légkörű tanácskozáson elsőként Mihalovics Péter köszöntötte a városrész lakóit, aki az aznapi közgyűlésen elfogadott gazdasági programra utalva leszögezte: nem csak elfogadni szeretnék a költségvetést, hanem társadalmasítani is. Ennek szellemében hívták életre a Dózsa városi tanácsot, hogy a – civil szervezeteket is bevonva – élővé tegyék azt a kommunikációt, ami a város vezetése és a polgárai között zajlik.

Porga Gyula a városrész szívesen látott vendégeként, képviselőtársai meghívására vett rész a beszélgetésen. Köszöntőjében elmondta, törekednek a szűkebb körben kezdeményezett párbeszédekre, mert ezeken a fórumokon derül ki igazán, hogy a lakók hogyan látják a saját lakókörnyezetüket, s a város miben tud nekik segíteni. Veszprém gazdasági programját vázolva bejelentette, három fő fejlesztési irány mellett tették le a voksukat, ami a turisztikai lehetőségek bővítése, ipari park létesítése, és a munkahelyteremtés.

Az egyetemen folyó kutatás-fejlesztés komoly szintre érkezett, ere a szellemi központra már tud támaszkodni a város. S bár Veszprémben alacsonynak tekinthető a munkanélküliségi ráta – 5% alatti – sokan járnak távolabbi városokba dolgozni. Ezen a helyzeten hivatott segíteni az ipari park létrehozása is, aminek lehetséges helye a szintén aznapi bírósági döntéssel visszakapott szentkirályszabadjai repülőtér lehet – tájékoztatott Porga Gyula. A polgármester ezzel nem fogyott ki a jó hírekből, Veszprém ugyanis nagy előrelépést tehet az energiastratégiájában megfogalmazott céljai felé. Uniós és állami finanszírozásnak köszönhetően 50 megawatt áramot termelő napelem-rendszer létesülhet a régióban, melyből 5 megawattnyi energiaforrás Veszprémbe is jutott. Az első megújuló energia rendszer kivitelezéséről még folynak az egyeztetések.

A második félórától a városrész polgárai vették át a szót, számos sürgős és ötletes kérdéssel, javaslattal élve. Mihalovics Péter bejelentette, a Dózsa tér fejlesztése a banki finanszírozás szakaszába léphetett, s így – bár a szóban forgó terület magánterület, ahol magánberuházás folyik – az érintettek is érdekeltté lettek téve a projekt mielőbbi megvalósulásában.

Veress Józsefnek, a Dózsa iskola igazgatójának is pozitív választ tudtak adni a képviselők az iskola másik épületének felújításával kapcsolatban. Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően megnyílhat a lehetőség a további fejlesztésekre. A szintén rendkívül rossz állapotban lévő szakorvosi rendelőintézettel azonban már más a helyzet, ám a képviselők ígéretet tettek a probléma szem előtt tartására.

A megújuló és szépülő közterületekkel kapcsolatban többen panaszolták fel, hogy nem mindenki tartja tiszteletben ezen értékek megóvásának többségi igényét. A kutyatulajdonosok többsége nemhogy az állat által helyszínen hagyott „névjegyeket” nem szedi össze, de az sem ritka, hogy póráz, szájkosár, sőt felügyelet nélkül futtatják az ebeket. Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a hulladékszigetekkel szembeni elégedetlenség, ami a tárolók méretére, ürítésének gyakoriságára vonatkozik. A bajt tetőzi az is, hogy sokan egyéb hulladékot is elhelyeznek a gyűjtőedények mellé, amit aztán a szél elhord. Ez a probléma a napjainkban esedékes lomtalanítással kapcsolatban is felmerült. Porga Gyula mindezekre válaszolva elmondta, bár kevés közterület-felügyelő állítható csatasorba az ily módon szemetelők megregulázására, a szervezetten lomizókat ki fogják tiltani a városból, az ebtulajdonosoknak pedig több tárgyi lehetőséget biztosítanak a maguk utáni takarításra.

Azon felvetéseket, melyek szerint több szökő- és ivókútra lenne szükség a városban, valamint az egész várdombot ki kellene világítani, pénzhiány miatt utasították el a városatyák. A belváros rehabilitáció keretén belül azonban legalább a Kossuth utcán lehetőség nyílik szökőkút-fejlesztésre.

Forrás: Vehir.hu