Közgyűlési meghívó (2012.06.28.) Nyomtatás

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: KOZP/4-6/2012.

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2012. június 28-án 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

Napirend előtt:

  • „A hónap projektje”: Bakony-Balaton Geopark 
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2012.06.28.) (16.67 MB)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkezés nélkül is letölthetőek)

1. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása; döntés előzetes kötelezettségvállalásokról
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

4. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 17/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

5.
A. Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
B. A teleülési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 46/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezései hatályba lépése időpontjának megállapítása
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

6. Közalapítványok működésének felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi, műszaki szolgáltató intézményeinek Alapító Okirat módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

9. Zámbó István emléktábla elhelyezése a Veszprémi Pantheonban
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. II. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási, Feladat-ellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervének felülvizsgálata
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

12. A Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének megbízása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

13. Az állam tulajdonában és az MNV Zrt. kezelésében álló, Veszprém belterület 6144/3 és a 6144/1 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének igénylése településrendezési és településfejlesztési célból
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

14. A Veszprém, Tüzér utca 2166/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

15. Döntés a Veszprém, Kabay János utca 4716 hrsz. alatti ingatlan telekalakításáról és a kialakuló ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

16. Veszprém, Kossuth utca 1. szám alatti társasházban lévő 27/A/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

17. A Veszprém belterület, 10089 hrsz. alatti, természetben Gyulafirátót városrészen, a Posta utca 62-64. szám alatt elhelyezkedő ingatlan telekalakítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

18. A Pannon Egyetem és Veszprém város közös gazdasági stratégiai célkitűzéseinek jóváhagyása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

19. Ellátási szerződés kötése a Támasz 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft-vel
Előadó: Porga Gyula polgármester

20. Beszámoló az energiastratégia végrehajtásának első évéről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

21. Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról több területet érintően
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

22. Közparkjaink közjóléti funkciójának felülvizsgálata
      A. A zöldfelületek rendezési tervi helyzete, felülvizsgálati javaslat
      B. Közparkjaink állapotvizsgálata
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

23. Tájékoztató a települési vízrendezés helyzetéről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

24. Tájékoztató az „Ismerem a városom!?” programsorozatról
Előadó: Némethné Károlyi Jolán önkormányzati képviselő

25. A Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

26. „Volkra Ottó díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

27. „Perlaky-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

28. Egyebek


Veszprém, 2012. június 22.

 

 

Porga Gyula
polgármester


icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2012.06.28. (508.63 kB)