Közgyűlési meghívó (2014.01.30.) Nyomtatás

 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: KOZP/15-2/2014.

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2014. január 30-án 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

Napirend előtt:

  • A „hónap kiállítása”: Első Világháborús egyenruha rekonstrukciók
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott:

  • Állásfoglalás a "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. egységes szerkezetű társasági szerződésének elfogadásáról. 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2014.01.30.)
 

1. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

2. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

3. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Veszprém város logójához kapcsolódó szabályozás
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

5. 8-as számú főút burkolat megerősítése és kapacitásbővítése építési beruházással érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakításához való hozzájárulás
Előadó: Porga Gyula polgármester

6. Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém belterület 2368/9 és 2368/10 hrsz-ú) ingatlanok haszonkölcsön szerződésen alapuló használatáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

7.
A) Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft. üzletrészének „VKSZ” Zrt-be történő apportálásáról
B) Döntés a Kolostorok és Kertek Kft. üzletrészének „VKSZ” Zrt-be történő apportálásáról
C) Döntés a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonporofit Kft. üzletrészének a „VKSZ” Zrt-be történő apportálásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

8.
A) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodás módosítása
B) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő üzemeltetési költségek elszámolására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a veszprémi nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a „Veszprém integrált településfejlesztés, belváros funkcióbővítő rehabilitációja I/B ütem” projekt előkészítéséről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

11.
A) Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával – fogyatékos személyek nappali ellátására - kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
B) A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye Alapító okiratának módosítása

Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

12. Az Önkormányzati tulajdonban lévő, Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E. szám alatt lévő ingatlanrész használatának haszonkölcsön szerződésen alapuló biztosítása a Veszprémi Rendőrkapitányság részére, körzeti megbízotti iroda működtetése céljából
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

13. Döntés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0002 azonosító számú (Vetési Albert Gimnázium természettudományos labor) konzorciumi együttműködésben megvalósult projekt fenntartásával kapcsolatos konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

14. Közbenső döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról a Veszprém-Márkó-Bánd kerékpárút területét érintően, a véleményezési szakasz lezárásához
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

15. Közbenső döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról – több területet érintően – a véleményezési szakasz lezárásához (Veszprém, Jutasi út 3018/226 hrsz-ú, Nárcisz u. 5644 hrsz-ú, és Gyulafirátót 01030/58-59 hrsz-ú ingatlanok területét érintő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása)
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

16. Marian Cozma emléktábla elhelyezése
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2013. évi tevékenységéről, a centenáriumi programtervezetről
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Beszámoló a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás, és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

19. Tájékoztató az Idősügyi Koncepció intézkedési tervének elfogadása óta megvalósult feladatokról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

20. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

 

 

Veszprém, 2014. január 24.
 

Porga Gyula
polgármester


icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2014.01.30. (11.48 MB)