Közgyűlési meghívó (2015.11.26.) Nyomtatás

Szám: KOZP/1-10/2015.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2015. november 26-án 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

  •  A „hónap műtárgya:”
    Veszprém város történelmi zászlaja 1745-ből

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Napirendi pontok:

  Közgyűlési előterjesztések (2015.11.26.)
  (a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkezés nélkül is letölthetőek)

1. A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
B) Döntés az egészségügyi központi orvosi ügyelet üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról 

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. A) Döntés a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
B) Döntés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
C) A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester

3. A Közterületek használatáról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

4. Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 30/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

5. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

6. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról szóló 37/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

7. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének módosítása 
B) Döntés a VKSZ Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt. kéményseprő ipari közszolgáltatási tevékenységének 2014. évi teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról

Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

8. A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

9. Döntés adásvételi szerződés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a Veszprém belterület 2455 hrsz-ú (természetben: Csutorás u. 1. szám alatti) ingatlan megvásárlása tárgyában 
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai  Szeretetszolgálat Egyesület között megkötendő  bérlőkijelölési jog vásárlására irányuló megállapodásról 
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Állásfoglalás a VKSZ Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosításáról 
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. és a VEMÉV-SZER Kft. által közösen megalapítandó gazdasági társaságról
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt. alaptőkéjének leszállításáról és alapszabályának módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. A) Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a család- és gyermekjóléti központi feladatok ellátási módjáról 
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 
C) Hozzájárulás a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona alapító okiratának módosításához 

Előadó: Porga Gyula polgármester

15. A Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

16. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

17. Tájékoztató a 2015. évben folyamatban lévő Európai Uniós pályázatokról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

18. A) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a temetők üzemeltetésével összefüggő 2014. évi bevételeiről és kiadásairól
B) A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata 

Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

19. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

Egyebek.

Veszprém, 2015. november 20.

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2015.11.26. (mellékletekkel) (16.48 MB)