Átadták a Hornig-díjakat

A  szociális szférában dolgozók mindannyian áldozatos munkát végeznek a közösségükért. Barbainé Bérci Klára és Horváth Imréné a szociális szolgáltatások területén végzett kimagasló teljesítménye elismeréseként Hornig-díjat vehetett át csütörtökön a városháza Kossuth-termében.

Barbainé Bérci Klára és Horváth Imréné a szociális szolgáltatások területén végzett kimagasló teljesítménye elismeréseként Hornig-díjat vehetett át csütörtökön a városháza Kossuth-termében.

Porga Gyula polgármester az ünnepélyes díjátadón elmondta, hogy a szociális munka napján fontos megköszönni a város szociális ellátásáért dolgozó szakemberek munkáját. A polgármester szerint a szociális szférában dolgozók mindannyian áldozatos munkát végeznek a közösségükért.


Porga Gyula

Ezen a napon azokat ünnepeljük, akiknek év közben kevesebb jut az örömből, hiszen embereken segíteni tényleges elhivatottságot jelent. Ahhoz, hogy valakiből jó szakember váljon, emberségre és szakmaiságra van szüksége.

A polgármester szerint Veszprémben nyugodtak lehetünk, hiszen a városban dolgozó szociális munkások nagy szeretettel, emberséggel és szakmaisággal végzik áldozatos munkájukat. Örömtelinek tartja, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézmények mellett a civil és vállalkozói szféra is jelen van Veszprém szociális ellátásában. Ez a hármasság szükséges ahhoz, hogy a városban élő rászorulók biztonságban és nyugalomban érezhessék magukat. Porga Gyula hozzátette, hogy polgármesterként az egyik fő célkitűzése a városban élők jólétének megteremtése, amiben jó partnerek a szociális ágazatban dolgozók.


Barbainé Bérci Klára és Porga Gyula

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásában, vagy szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben, társadalmi szervezetekben tevékenykedő, Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismeréseként Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzatának vezetői idén Hornig-díjat adományoztak Barbainé Bérci Klárának és Horváth Imrénének.


Horváth Imréné és Porga Gyula

Barbainé Bérci Klára Veszprémben született, jelenleg is itt él. A Lovassy László Gimnáziumban érettségizett, majd csecsemő­ és gyermekgondozónő, később pedig bölcsődei szakgondozónő szakképzettséget szerzett. Egészségügyi szakoktatói,szakközgazdasági, szociálpedagógus, családpedagógus diplomával büszkélkedhet,mindemellett szociális szakvizsgát is tett. Kezdetben csecsemő otthonban, majd bölcsődei csoportban dolgozott gondozónőként, később pedig a gondozónői képzés szervezése és oktatása lett a feladata. Felvételt nyert a Szociális Szakképzés Szakértői Névjegyzékébe, valamint a szociális képzések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékébe. Folyamatosan részt vett a Veszprém megyei bölcsődék szakmai munkájának ellenőrzésében, szaktanácsot nyújtott. 2007­-től Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéjének megbízott vezetője, később kinevezett intézményvezetője. Jelenleg a Padányi Bíró Márton Katolikus iskolában, a Szent­ Györgyi Albert Szakközépiskolában vesz részt a kisgyermekgondozó­, nevelő képzésben, illetve a budapesti Pannon Kincstár Tanodában oktat kisgyermekgondozó­nevelőket, szociális ápolókat, gondozókat, szociális szakgondozókat. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a dolgozók szakmai továbbképzésére, nagyon fontos számára a minőségi munka. 2007­-ben munkája elismeréseként Pro Familis Díjat kapott, 2009-­ben A Magyar Bölcsődék Egyesülete által alapított Akócsi Ágnes Díjban részesült.


Barbainé Bérci Klára és Horváth Imréné

Horváth Imréné az érettségit követően a kisgyermekgondozói végzettségével bölcsődében helyezkedett el, majd hamarosan a házi szociális gondozói területre lépett át. Először a volt tanács egészségügyi osztályának keretein belül végezte munkáját az idősek körében, majd az akkori idősellátásra szakosodott segítő intézményben. 1998­ban sok év gyakorlatot követően az intézményen belül vezetői megbízást vállalt, Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény, 4. sz. Idősek Klubját vezette egészen a 2013­ban történt nyugdíjba vonulásáig. Munkakörébe tartozott a szociális végzettségűek következő generációjának gyakorlati oktatása is, melyet mindig nagy körültekintéssel végzett, tereptanári feladatainak nagy odaadással tett eleget. Munkája mellett társadalmi feladatokat is végzett, a szociális ágazat dolgozóinak anyagi elismertsége miatti hátrányok enyhítésre törekedett, a dolgozók jóllétével kapcsolatos, érdekvédelmi feladatokat helyezett előtérbe. Aktív munkavégzése idején elkötelezett és kitartó volt, munkáját a szociálpolitika alapértékei: a tolerancia, az egyenlőség és a biztonság mentén végezte. 2015­ben Veszprém Megyei Jogú Város a szociális területen végzett áldozatos munkájáért, valamint a szociális ágazatban dolgozók közösségében kifejtett oktatói és társadalmi tevékenysége elismeréseként Horváth Imrénének Hornig-díjat adományozott.

Forrás: Vehír.hu