Közmeghallgatást tartott Veszprém önkományzata

Közmeghallgatást rendezett csütörtök este az önkormányzat a városházán. Az előzetes megállapodások szerint két napirendi pontot tárgyaltak: Veszprém MJV 2015 évi környezeti állapotát, illetve a közrend, közbiztonság kérdését.

Közmeghallgatást rendezett csütörtök este az önkormányzat a városházán. Az előzetes megállapodások szerint két napirendi pontot tárgyaltak: Veszprém MJV 2015 évi környezeti állapotát, illetve a közrend, közbiztonság kérdését.

Elsőként Kovács Zoltán városüzemeltetési irodavezető ismertette a város környezeti állapotát. Ennek elkerülhetetlen részét képezi a statisztikai adatok elemzése, kiértékelése. Itt hőmérsékleti adatok, csapadékmennyiségi grafikonok, illetve a levegő minősége adták a tájékoztató magját. Ez utóbbi esetében Veszprémben idén kizárólag jó és kiváló minősítést regisztráltak.

A Bakonykarszt Zrt. korszerűsítette a csapadékvíz-elvezetést, amely az idén 30 millió forintnyi ráfordítást jelentett a költségvetésből. Emellett további 34 millió forintból sikerült kivitelezni a nyílt árkok karbantartását.

Lehetővé vált továbbá a szennyvíz, ivóvíz és a csapadékcsatornák rekonstrukciója.


Kovács Zoltán

A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. nevéhez köthető a hulladékgazdálkodás, hulladékgyűjtő szigetek létrehozása, lomtalanítás, vagy a zöldhulladékok elszállítása.

A közlekedési fejlesztések közül két fontos eredményt emelt ki az irodavezető. Egyrészt 2015-ben adták át az észak-déli közlekedési főtengelyt. Ezt 400 millió forintból sikerült kivitelezni, amelyre 90 százalékos támogatást kapott az önkormányzat. Másrészt szintén 400 millió forint állt rendelkezésre a belváros rehabilitációjára, amelyet 82 százalékban az állam finanszírozott.

Lehetővé vált az Agóra Művelődési Központ felújítása, erdőtelepítés, kertészeti felújítások, illetve játszóterek építése. 2015-ben 226 fával és 6420 cserjével gazdagodott a város zöldterülete, a Virágos Magyarországért Mozgalomban pedig miniszterelnöki különdíjban részesült Veszprém.


Porga Gyula és Ipsits Csaba

A következő évben tervben van a Vár utca kockakövének felújítása, amely várhatóan több évig fog tartani.

Az irodavezető előadását követték a felszólalások, itt a város polgárai hangot adhattak nemtetszésüknek. Olyan témák merültek fel, mint a hajléktalanok „randalírozása” a Haszkovón. Több felszólaló elmondta, hogy fényes nappal is problémát okoznak a viselkedésükkel, és állandó jelleggel zavarják az ott élők nyugalmát.

A felmerülő aggályokra Ipsits Csaba rendőrkapitány próbált választ adni. Elmondta, hogy az ott élők írásos kérésére eljárások indultak, illetve állandó rendőri jelenlétet is biztosított a problémás terület rendben tartására.

Szintén a Haszkovón jelent gondot a hulladék elszállítása és a levelek összeszedése. A panaszra Temesvári Balázs, a VKSZ vezérigazgatója reagált, aki megígérte, hogy megvizgsálja a közmunkások esetleges mulasztását.

Forrás: Vehír.hu