Foglalkoztatási együttműködés a Veszprémi járásban

 
A projekt azonosító száma: 
TOP-6.8.2-15-VP1-2016-00001

A kedvezményezett neve: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: „Foglalkoztatási együttműködés a Veszprémi járás területén”

A szerződött támogatás összege: 963.000.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 963 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében tárgyú felhívás keretein belül.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázók a konzorciumvezető Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Nonprofit Kft., valamint a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete konzorciumi együttműködés keretében, a 2016. július 18-án kelt Támogatási Szerződéssel megkezdték a projekt megvalósítási szakaszát.

Napjainkban egyre komolyabb problémát jelent a munkáltatóknak a szakképzett munkaerő megtalálása, ami a vállalkozások növekedésnek gátjává vált, ezáltal a gazdasági fejlődés kerékkötője is.

A megfelelő munkaerő kiválasztásához, a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonásához olyan helyi partnerségi hálózatra és összehangolt tevékenységre van szükség, amelynek keretében a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdasági- és foglalkoztatás-fejlesztési érdekképviseleti szereplők összefognak, amely révén a helyi KKV-k, nagyvállalatok kézzelfogható segítséget kapnak a működésükhöz és fejlesztéseikhez szükséges munkaerőigények kielégítésében.

A projektbe a négy éves megvalósítási időszak során mintegy 659 fő kerül bevonásra a Veszprémi járás területéről, amelyből 288 fő áll munkába a projekt eredményeképpen, valamint 150 fő képzése valósul meg a munkáltatói igényre alapozva.

A megvalósítás sikerességét segítik a foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési, átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is.

A munkaerő kereslet- és kínálat hatékony összehangolása érdekében Paktumiroda felállítására kerül sor, amelyben felkészült szakemberek segítik majd a munkáltatói és munkavállalói oldal összehangolását, előzetes munkaerő-igény felmérésekre alapozva.