Közgyűlési meghívó (2017.12.14.) Nyomtatás

Szám: KOZP/1-11/2017.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2017. december 14-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” a Tűztorony megújult zenéje
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 


 Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2017.12.14.)

 

1.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. önkormányzati rendeletének módosítása
B) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

5. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

6. Döntés a Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Döntés a „Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft -vel közszolgáltatások ellátása tárgyában kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyásáról energetikai modernizációs pályázat benyújtása érdekében az „ELENA” elnevezésű közösségi kezdeményezés pályázatára tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

10. Döntés a Mendelssohn Kamarazenekar hivatásos zenekarrá alakulásának támogatásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Szolgáltatásvásárlási szerződés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-vel a 2018-2020. évekre a városi nagyrendezvények előkészítése és lebonyolítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés a Swing-Swing Kft. nem önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészeinek a megvásárlása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a Veszprém, 0441 hrsz. alatti – természetben a Déli Intézményközpontban található – ingatlan végleges más célú hasznosításának kezdeményezéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Döntés a Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont haszonkölcsön szerződésen alapuló használatáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt alaptőkéjének ingatlan apporttal történő felemeléséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Döntés a kiemelt fesztiválok körének meghatározásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiájának jóváhagyása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

19. Pályázat jóváhagyása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

20. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. I. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Porga Gyula polgármester

21. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Arculati kézikönyvének módosításáról és a Városarculati Munkacsoport felállításáról szóló 35/2013. (I.31.) határozat módosításáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

22. Együttműködési megállapodás jóváhagyása az E-Mobi Nonprofit Kft-vel elektromos gépkocsi töltőállomások telepítése tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

23. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

24. A 2017. decemberi ünnepi helyi járati menetrend jóváhagyása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

25. Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

26. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

27. Tájékoztató a 2017. évi nemzetközi kapcsolatokról
Előadó: Porga Gyula polgármester

28. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

 

 

Veszprém, 2017. december 8.
  

  

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2017.12.14. (mellékletekkel)