Közgyűlési meghívó (2018.09.27.) Nyomtatás

Szám: KOZP/1-8/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. szeptember 27-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” A Kozmutza iskola szövőkiállítása
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.09.27.) (14.78 MB)

 

1. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

2.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
B) Döntés az Önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C.) Döntés a sport marketing tárgyú több éves szolgáltatásvásárlási szerződés megkötése érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
D.) Döntés a TOP-7.1.1 „Helyi közösségi kezdeményezések” (CLLD) című pályázat kulcsprojektjének benyújtásához kapcsolódó megalapozó tanulmány elkészítése érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
E.) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala takarítási feladataival kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásáról
F.) Döntés a Polgármesteri Hivatal használatában lévő nyomatkészítő eszközök bérlete és üzemeltetése érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról

Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánításáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

5. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel köztemetők üzemeltetése és fenntartása érdekében megkötött vagyonkezelési szerződés egységes szerkezetű módosításának jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

6. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő, országos közút funkciójú ingatlanok Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a hajléktalan ellátást biztosító Veszprém, Jutasi u. 24-28 szám alatti ingatlanok használatával kapcsolatos haszonkölcsön szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

9.
A) Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába tagok megválasztásáról
B) Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról a tevékenységi kör bővülése miatt

Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan a VMJV Polgármesteri Hivatala energetikai megújítása tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

11. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi-Sport Program” című pályázatának a 7-dik felhívásához
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

12.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésének elkészíttetéséről
B) Döntés a veszprémi víziközmű rendszer fejlesztésére vonatkozó gördülő fejlesztési tervről

Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

13. Döntés önkormányzati tulajdonú, 2529 hrsz-ú („Völgyikút utcai parkoló”), 2397/2 hrsz-ú („Völgyikút park”), művelés alól kivett ingatlanok telekhatár-rendezéséről
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

14. Döntés önkormányzati tulajdonú, 2240/1 hrsz (Pajta utca), 2240/9 hrsz (Fáskert utca, Sudár utca), 2240/20 hrsz (Fűrész utca), 1943/24 hrsz (Háncs utca, Kéreg utca), 0238/2 hrsz („Reptéri út”) művelés alól kivett ingatlanok elnevezésének megváltoztatásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

15. Pályázat kiírása a fogászati alapellátás egészségügyi gép-, műszerbeszerzésének 2018. évi támogatására
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

16. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Cholnoky-emlékdíj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

 
Veszprém, 2018. szeptember 21.
   

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.09.27. (10.43 MB)