Közgyűlési meghívó (2019.06.27.) Nyomtatás

Szám: ÖNK/1-7/2019.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. június 27-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya": Kabóciádé 
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2019.06.27.)

 

1.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
B) Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról
C) Állásfoglalás „VESZOL” Nonprofit Kft. saját tőkéjének biztosításáról
D) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 „Északi Iparterület Közlekedés-fejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezésének forrás kiegészítésével kapcsolatosan

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Gábor főépítész

3.
A) Veszprém teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyv módosítása
B) A településkép védelméről szóló 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Horváth Gábor főépítész

4. Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része településrendezési előírásai módosításának lezárása, a 214/2018. (X.25.) határozat, valamint az 258/2018. (XI.22.) határozat visszavonása
Előadó: Horváth Gábor főépítész

5. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

6. A Veszprém, 304, 305, 308 és 309 hrsz. alatti – természetben a Deák és Úrkút utcában található – valamint a 2166/1 hrsz. alatti – természetben a Tüzér utcában található – ingatlanokat érintő csereszerződés jóváhagyása, továbbá a 307, 308 és 309 hrsz. alatti ingatlanok telekalakításának jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a "Csarnok" Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft ajándékozási szerződésének a jóváhagyásáról a Veszprém Aréna létesítménye ingó- és ingatlanvagyonának ingyenes állami tulajdonba történő átadásának a tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

8.
A) Döntés a Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
B) Döntés a Veszprémi Szabadidő-, Diák-, és Tömegsport Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

9.
A) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 azonosítószámú pályázat visszavonásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása tárgyában
B) Döntés a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00007 azonosítószámú pályázat visszavonásáról a polgármesteri hivatal energetikai megújítása tárgyában
C) Döntés a TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006 azonosítószámú pályázat visszavonásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő megújítása tárgyában

Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a VKSZ Zrt. parkolási közszolgáltatás ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

11.
A) A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntések
B) A Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések

Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. alapszabályának a módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
Előadó: dr. Temesvári Balázs vezérigazgató

14. A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének kinevezéséhez szükséges előzetes vélemény megadása
Előadó: Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

15. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi tevékenységéről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

16. Tájékoztató a PET műanyag palackok csökkentésére, kiváltására tett intézkedésekről, javaslatokról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

17. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Volkra Ottó-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

 

 

 

Veszprém, 2019. június 21.
       

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2019.06.27. (mellékletekkel) (17.1 MB)