Közgyűlési meghívó (2022.01.27.) Nyomtatás

Szám: ÖNK/1/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. január 27-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

  • Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő Veszprém 1948/6 hrsz.-ú és a Veszprém 1950/10 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Ipar utcában található – ingatlanon közút kialakítását eredményező beruházással kapcsolatos megállapodás megkötéséről
    Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

  

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2022.01.27.)

 

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

2. Döntés a Veszprém 02/120 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos rendezési terv módosításához kapcsolódó elvi döntés meghozataláról és előzetes szakhatósági megkeresésről
Előterjesztő: Sulyok Balázs Ede főépítész

3. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról az Állatvédelmi Kompetenciaközpont megépítése érdekében szükséges helyi jelentőségű közút kisajátításához kapcsolódó fedezet biztosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat benyújtásáról és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előterjesztők: Porga Gyula polgármester, dr. Dancs Judit jegyző

5. Döntés a Veszprém 4796 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Mártírok útján található Vérellátó melletti – „kivett parkoló” megnevezésű ingatlan Csolnoky Ferenc Kórház részére történő haszonkölcsönbe adásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

6. Döntés a Veszprém 5045 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Hóvirág utca 1. szám alatti – önkormányzati tulajdonú, beruházás eredményeképpen kialakuló ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Veszprém 199 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jókai Mór utca 8. szám alatti – önkormányzati tulajdonú, beruházás eredményeképpen kialakuló ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

8. Döntés a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetőjének nyugdíjazás miatti felmentéséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

9. Döntés az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző

10. Döntés a Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

11. Döntés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Bázsa Botond Lehel a társulás elnöke

12.
A) Döntés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
B) Döntés az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Előterjesztők: A) rész: dr. Dancs Judit jegyző, B) rész: Porga Gyula polgármester

13. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere 2021. évi szabadságának igénybevételéről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

14. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester
 

 

Veszprém, 2022. január 21.

   

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2022.01.27. (mellékletekkel)