Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22-23. § szerint az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. A hagyományos közzétételi módok a technológiai változások következtében előálló új társadalmi igények miatt egyre inkább elégtelenek és gazdaságtalanok, ezért szükséges az elektronikus közzététel előírása.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala honlapjának ezen oldalán kíván eleget tenni törvényi kötelezettségének.

 


Szervezeti, tevékenységre vonatkozó és gazdasági adatok
 
Önkormányzat által kötött szerződések
 
Önkormányzat által nyújtott támogatások
 
Ingatlanértékesítési szerződések
 
Közhasznúsági jelentések
 
Közszolgáltatási beszámolók
 
Vagyonkataszter
 
Képviselői vagyonnyilatkozatok
 
Intézményvezetői pályázatok