Napirendi pontok (2021.01.18.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2021)

Szám: ÖNK/1-2/2021.

 

NAPIRENDI PONTOK (2021.01.18.)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a döntést a polgármester hozhatja meg
.

 

 Napirendi pontok (2021.01.18.) (32 MB)

 

1. Döntés a Veszprém 4061 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanok (volt Balaton Bútorgyár területe) adásvételének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2. Döntés a Veszprém 4726/2 helyrajzi számú, „kivett telephely” megnevezésű ingatlan (volt Szikvíz parkoló) 5633/6678 tulajdoni hányada adásvételének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3.
A) Döntés a Vár utca 10. szám alatti, „kivett középiskola” ingatlant érintő, állami feladat-ellátás céljából megkötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
B) Döntés a Veszprém 290 helyrajzi számú – természetben a Vár utca 10. szám alatti (egykori piarista gimnázium) – ingatlan értékesítésének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 242/2020. (IX. 24.) közgyűlési határozat módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5. Döntés a Veszprém 4781/104 helyrajzi számú – természetben a Tirat-Carmel utca déli oldalán elhelyezkedő – ingatlan helyi közúttá történő átminősítésével kapcsolatos hatósági eljárások kezdeményezéséről
(a Tulajdonosi Bizottság saját hatáskörű döntése)

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

 


Veszprém, 2021. január 18.
 

       

Porga Gyula
polgármester


 (2021.I.18.) - rendkívüli jogrendben hozott döntések (2.64 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés