Szálláshely-szolgáltatás üzemeltetési eljárás

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján. A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshely-kezelő szoftverrel.

Az ügyet intéző iroda:  

VMJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda
Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. Iroda száma:  I. emelet 7. 

Ügyintézés kezdeményezhető: elektronikusan, személyesen, postai úton.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 07.30-16.00 óráig

Telefon: +36-88-549-100, mellék: #175 vagy  #229

Felvilágosítás kérhető: személyesen, vagy telefonon

Ügyfélszolgálat:

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 
+36-88-549-100, mellék: #152
hétfőkedd: 07.3016.00 óráig
szerda:        07.3017.30 óráig
csütörtök:    07.3016.00 óráig
péntek:        07.3013.30 óráig.

Minden esetben kötelezően csatolandó iratok:

- a szálláshely helyszínrajza
- a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum
- a szálláshelyminősítő szervezet (Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.) által kiadott minősítő dokumentum.

Az alább felsorolt feltételek fennállása esetén csatolandó okiratok:

1./ Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata, a tulajdoni lap kivételével.

2./ Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a szálláshelyszolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.

3./ Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Az eljárás illetékmentes.

Statisztikai adatszolgáltatás:

A Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshelyszolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

 

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység ellenőrzési terve itt >>

 

Letölthető nyomtatványok:

icon Szálláshely-szolgáltatás bejelentés nyomtatvány (2022) (50 kB)

 
 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek