Lakásfenntartási támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: 

hétfőcsütörtök: 7.30–16.00 óráig
péntek: 7.30–13.30 óráig.

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #164
Kemény Laura Zsuzsanna
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #119
Berger-Forintos Éva 
Tel.: +36-88-549-100, mellék: #178

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy

a) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, egyedül élő személy esetében a 300 %-át, feltéve hogy a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek,

b) az a kétszemélyes háztartásban élő személy, akinek mindkét tagja 65. életévét betöltött és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át, feltéve, hogy a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek, valamint az a 65. életévét betöltött egyedül élő személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, feltéve, hogy vagyonnal nem rendelkezik.

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A lakásfenntartási támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság megszűnésének hónapjában nyújtható be.

A szociális vetítési alap összege jelenleg 28.500 Ft.

 
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a háztartás tagjai jövedelmi-vagyoni viszonyait tanúsító igazolások, valamint:

a) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló távhő számla távfűtéssel rendelkező lakás esetében,

b) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló villamosenergia, gáz vagy vízszámla, ha a lakás távfűtéssel nem rendelkezik,

c) bérleti szerződés a bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében.

Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakásfenntartás költsége őt terheli.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok

Letölthető dokumentum:

icon Kérelem lakásfenntartási támogatáshoz (275 kB)

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek