Veszprémi jelkép- és névhasználat

Tájékoztatás veszprémi jelképek és a Veszprém név használatával kapcsolatos eljárásról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról szóló > 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1520. §-a rendelkezik a névhasználat feltételeiről és az engedélyezés szabályairól. A címer és logó használatról a rendelet 49. §-a rendelkezik. A használat engedélyezéséről a polgármester dönt.

A város nevének használatára irányuló kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterének címezve kell benyújtani.

A kérelemben meg kell jelölni:

- a kérelmező szervezet/személy nevét,
- székhelyét/lakcímét,
- a használat célját,
- a használat tervezett időtartamát és formáját.

A kérelemhez csatolni szükséges

a kérelmező szervezet létesítő okiratát, vagy annak tervezetét.

A város címerének vagy logójának használatára vonatkozó kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterének címezve kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a címer vagy logó használatának célját, alkalmazásának módját,
- a kiadvány, termék példányszámát vagy mennyiségét,
- a terjesztés, vagy a forgalomba hozatal módját,
- a címer vagy logó használatának kérelmezett időtartamát.

A kérelemhez csatolni kell

a címerrel, vagy logóval díszített kiadvány, termék grafikus ábrázolását tartalmazó papír alapú dokumentumot.

A névhasználatot, címer vagy logó használatot tervezőnek előzetes konzultációra van lehetősége, annak érdekében is, hogy a szabályszerű kérelem már lehetőleg olyan tartalmú legyen, ami a névhasználatot engedélyező döntést eredményezi. Az előzetes konzultációra e-mailen, telefonon vagy személyesen is sor kerülhet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további információ elérhető itt >>

Az ügyben eljáró iroda:

Önkormányzati és Jogi Iroda
Jogi és Közbeszerzési Csoport

Ügyintéző: 

dr. Horváth Fruzsina csoportvezető
8200 Veszprém, Óváros tér 9. "A" épület 317. szoba
Telefon: +36-88-549-100 vagy +36 88/549-210, majd a mellék: #114
Mobil: +36-20/435-0803

 

 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek